Comments (3)

 • Anonymous

  Anonymous

  22 December 2015 at 21:35 | #

  התמקדות בדברים החזקים של הזולת ולא בחולשיותיו
  לעזור לאנשים אחרים בכל מה שאני יכול
  דיבור בכנות מלאה
  דובר אמת בלבבו לא להגזים לנפח וכו'
  להגיד שאני מצטער על דברים שעשיתי לא כמו שצריך זה סימן לחוזק ואישיות טובה
  סליחה לעיתים קרובות אני חושב שלסלוח לעצמי גם חשוב
  להרפות מדברים ולתת לה' לנהל את העניינים
  תקשורת טובה עם אנשים אחרים ולדבר אפילו על דברים קטנים

  reply

  Your comment is awaiting moderation.
 • Anonymous

  Anonymous

  16 January 2016 at 22:02 | #

  לאט לאט דבר אחד בכל פעם.
  בנוסף צריך לשים דגש על כך שישנם אנשים שניתן פשוט לנתק קשר איתם (אם רואים שהם מושכים אותנו חזק לאחור צריך פשוט לשחרר ולהתקדם)

  reply

  Your comment is awaiting moderation.
 • Anonymous

  Anonymous

  30 January 2016 at 17:53 | #

  האמת שמי שהגיע עד לשלבה זה(הפרק הזה ) ירגיש שכבר ממילא מערכות הקשר שלו יותר טובות

  עדיין פרק נפלא

  reply

  Your comment is awaiting moderation.

Share your thoughts